Privacyverklaring

Inleiding
Dutch-Miniatures streeft ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en vertrouwelijk om te gaan met de gegevens die je bij ons achter laat. In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, welke grondslagen wij hebben om deze gegevens te verwerken en welke bewaartermijnen wij hanteren.

Dutch-Miniatures is gevestigd aan de Meerval 73, 1741 XP te Schagen. Je kan ons bereiken door te mailen naar info@dutch-miniatures.nl of te bellen met 06 – 51287845.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Als je ons contactformulier invult dan ontvangen wij van jou:

  • Je naam
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Eventueel je bedrijfsnaam

Als je klant bij ons bent dan kunnen hier nog gegevens bijkomen zoals een adres en IBAN.

Doeleinde en grondslag
Je geeft ons toestemming om je persoonsgegevens te verwerken als je ons contactformulier invult. Je wilt tenslotte dat we contact met je opnemen en dat kunnen we niet als we geen telefoonnummer of e-mailadres van je hebben. En als je klant bij ons bent dan hebben wij een overeenkomst en zullen wij je persoonsgegevens nodig hebben om te kunnen voldoen aan deze overeenkomst. Wij moeten bijvoorbeeld de producten bij jou afleveren en dat is best handig met een adres.

Ben je klant bij ons geweest dan willen wij graag weer met jou in contact komen om te kijken of we nog iets voor je kunnen betekenen, dit doen we op basis van een gerechtvaardigd belang. Hiervoor hebben we niet meer nodig dan een telefoonnummer en e-mailadres.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk in het licht van de AVG en geldende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens die verwerkt worden naar aanleiding van het contactformulier worden niet langer bewaart dan wettelijk is toegestaan. Doch zeker niet langer dan 2 jaar. Dit geldt ook voor jouw gegevens als je klant bij ons bent geweest en we willen je weer eens contacten voor een mooi passend product.

Een aantal gegevens moeten wij langer dan de twee jaar bewaren, dan gaat het om financiële gegevens, hierbij zijn wij verplicht om deze 7 jaar te bewaren.

Beveiliging
Dutch-Miniatures heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Dutch-Miniatures schakelt bij de uitvoering van haar diensten geen derden in. 

Jouw rechten
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft iedereen een aantal rechten. De volgende rechten zijn omschreven in de AVG:

Informatie: persoonsgegevens worden op verschillende wijze verwerkt binnen een organisatie. Hierover kunnen wij je informatie geven.

Inzage: uiteraard kan je inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.

Rectificatie: klopt er iets niet aan jouw persoonsgegevens bij ons, geef dit dan aan ons door en wij passen het aan. 

Vergetelheid: persoonsgegevens kunnen op verzoek verwijdert worden. Het kan zijn dat een deel van de gegevens bewaard moeten blijven in verband met andere (wettelijke) doeleinde, zoals de administratieplicht (vanuit de Belastingdienst).

Bezwaar (verzet): je kan op het verwerken van (een deel van) persoonsgegevens bezwaar maken.

Overdraagbaarheid: jouw persoonsgegevens kunnen overgedragen worden, naar een ander organisatie of naar jezelf.

Wil je meer weten over bovenstaande rechten of wil je van één van deze rechten gebruik maken, neem dan contact met ons op via info@dutch-miniatures.nl of 06 – 51287845. Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan vragen wij je hierover contact op te nemen met ons. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de AP.

Cookies
Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op je computer/smartphone/tablet (afhankelijke met welk device je de website bezoekt). Dutch-Miniatures gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Daarnaast stellen cookies ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de website en deze aan te passen en te verbeteren. In jouw browser kan je de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kan je eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit kan je nalezen in de handleiding van de browser.

Wijziging van Privacy Statement
Dutch-Miniatures behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De meest actuele versie (datum hieronder zichtbaar) kan je daarom ook altijd op onze website terugvinden.

Schagen, mei 2021

Scroll naar top